<<δραστηριότητες της γιόγκα          YOGA HOME     εικόνες με ασκήσεις της γιόγκα>>
  Τρόποι αναπνοής  

 

Απελευθερώστε την αναπνοή σας.

Βαθμολογείστε την αναπνοή σας

Αντίστροφη Αναπνοή:    Λίγο      Μέτρια       Κυρίαρχο 
  
Αναπνοή Από το στήθος:                        
Υπερβολικά γρήγορη:                          

Αναπνοή σε κατάρρευση:                        
Βιαστική Αναπνοή:                           

Παγωμένη Αναπνοή: